Rezultati poslovanja

Godišnji izvještaj poduzetnika (GFI-POD)

2013 | 201420152016

Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva

2013 | 2014 | 2015 | 2016

Izvješće neovisnog revizora

2013 | 2014 | 2015 | 2016

Realizacija financijskog plana

2013 | 2014 | 2015 | 2016

Realizacija plana građenja i održavanja državnih cesta

2013 | 2014 | 2015 | 2016