Radovi


Predmet:IZGRADNJA MOSTA KOPNO – PELJEŠAC S PRISTUPNIM CESTAMA
Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima:
Datum početka (prethodno savjetovanje):
Datum završetka (prethodno savjetovanje):
Datum objave u EOJN:21.6.2016
Objava u EOJN
Datum otvaranja: 15.9.2017
Zapisnik s otvaranja ponuda
Odluka o odabiru / poništenje
Objava ugovora u EOJN


Aktualna javna nadmetanja