Predmet poslovanja


Predmet poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. je obavljanje djelatnosti:
  • operativnih poslova tehničko - tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta prema Strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize,
  • programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje za državne ceste, projektiranje sa istražnim radovima te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste,
  • građenja državnih cesta, osim autocesta,
  • održavanja državnih cesta, osim autocesta,
  • ostale poslove upravljanja državnim cestama, osim autocesta,
  • organiziranja financiranja i financiranje građenja državnih cesta osim autocesta,
  • zaštite okoliša od utjecaja prometa na državnim cestama,
  • praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na javnim cestama,
  • vođenja jedinstvene banke podataka o javnim cestama,
  • ostale djelatnosti sadržane u izjavi o osnivanju društva