Hrvatske ceste d.o.o. donijele Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji Mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama


Hrvatske ceste d.o.o. donijele su Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji Mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama.
Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, od pristigle tri ponude, odabrana je ona od Zajednice ponuditelja: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co. Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. i CCCC Second Harbour Engineering Co. Ltd. Ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a iznosi 2.081.608.270,72 kn (bez PDV-a) s rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.
Rok mirovanja iznosi 15 dana.


Sve informacije i obavijesti