Baza radova i troškovnik HC-aNaziv

ZADNJA IZMJENA

DOWNLOAD

 Baza radova:  15.06.2018. 14:15 ksrdb.xls
     
 Opis radova u PDF-u: 08.05.2018. 09:35 Klasifikacija radova.pdf
     
 Novi obrazac troškovnika: 03.02.2017. 14:31 hceste.xls
     
 Upute za izradu troškovnika: 18.11.2016. 14:17 Korisnički priručnik.pdf
     
Nove stavke koje prijavljuju projektanti: 06.09.2017. 10:01 Novi radovi.xls
     
Upute za prijavljivanje novih stavki: 12.09.2013. 14:01 Upute za prijavljivanje.pdf

Prije preuzimanja dokumenata očistite web cache svog browsera kako bi bili
sigurni da dobivate zadnju verziju istih ukoliko ste ih već
ranije preuzimali.


Renumeriranje troškovnika: ukoliko u grupi postoji jedna podgrupa, sve aktivnosti u grupi moraju biti sortirane po podgrupama (Korisnički priručnik).