Baza radova i troškovnik HC-aNaziv

ZADNJA IZMJENA

DOWNLOAD

 Baza radova:  20.03.2018. 08:54 ksrdb.xls
     
 Opis radova u PDF-u: 22.03.2017. 12:11 Klasifikacija radova.pdf
     
 Novi obrazac troškovnika: 03.02.2017. 14:31 hceste.xls
     
 Upute za izradu troškovnika: 18.11.2016. 14:17 Korisnički priručnik.pdf
     
Nove stavke koje prijavljuju projektanti: 06.09.2017. 10:01 Novi radovi.xls
     
Upute za prijavljivanje novih stavki: 12.09.2013. 14:01 Upute za prijavljivanje.pdf

Novo pravilo renumeriranja: ukoliko u grupi postoji jedna podgrupa, sve aktivnosti u grupi moraju biti sortirane po podgrupama! (novo izdanje Korisničkog priručnika)

Prije preuzimanja dokumenata očistite web cache svog browsera kako bi bili
sigurni da dobivate zadnju verziju istih ukoliko ste ih već
prije preuzimali.