Poziv za iskaz interesa za davanje u zakup spremišnog prostora


Poziv za iskaz interesa za davanje u zakup spremišnog prostora
za pohranu poslovne dokumentacije
na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije

Spremišni prostor treba zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. Prostor treba biti na području Zagreba ili Zagrebačke županije;
2.Ograničen pristup – samo ovlaštene osobe Hrvatskih cesta d.o.o. imaju pravo ulaska u prostor odnosno zapriječen je pristup neovlaštenim osobama u radno i izvan radnog vremena;
3. Prostor treba biti opremljen metalnim policama odmaknutim od zidova a najdonja polica treba biti uzdignuta najmanje 15cm od poda;
4. Prostor treba imati kontroliranu mikroklimu (vlažnost zraka 45 – 55%; temperatura 16 – 20C);
5. Prostor treba biti suh, zračan i zaštićen od prodora nadzemnih i podzemnih voda;
6. Prostor treba biti udaljen od mjesta otvorenog plamena i prostorija u kojima se čuvaju lako zapaljive tvari, od izvora prašenja i onečišćenja zraka te propisno udaljen od proizvodnih i energetskih postrojenja, instalacija i vodova (plinskih, vodovodnih, kanalizacijskih);
7. Smještaj minimalno 2000 kutija s dokumentacijom;

Nakon zaprimanja interesa predstavnici Hrvatskih cesta d.o.o. izvršit će uvid u ponuđene prostorije.

Predviđen iznos za zakup spremišnog prostora iznosi 195.000,00 kn bez PDV-a godišnje.

Iskazani interes dostaviti u vidu ponude na adresu:
Hrvatske ceste d.o.o.
Vončinina 3
10000 Zagreb

u zatvorenoj koverti s naznakom „ne otvarati – ponuda za zakup spremišnog prostora za pohranu poslovne dokumentacije“.

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave, zaključno s 11. travnja 2017.

U slučaju da su svi uvjeti ispunjeni od strane više ponuđača,  prednost će dobiti onaj koji ponudi  smještaj što većeg broja arhivskih kutija u predviđenom iznosu.
 


Sve informacije i obavijesti