Javni poziv na iskaz interesa


Radi osiguranja uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta, Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju
  
JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA
 
za preuzimanje poslova uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila
i drugih stvari
s državnih cesta Republike Hrvatske
u razdoblju od 2 (dvije) godine
 
Dokumentaciju preuzmite na poveznicama u nastavku:

Javni poziv na iskaz interesa

Prilog 1 - Karta državnih cesta

Prilog 2 - Raspored mjesta stalne pripravnosti

Prilog 3 - Mjesečni izvještaj o ukupno ostvarenom prihodu od obavljenih usluga na uklanjanju oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta


Prilog 4 - Zahtjev za iskaz interesa


 
 

Sve informacije i obavijesti