Savjetovanja s javnošću u 2016. godini


KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
Ivana Bassani
tel. 01 / 4722 - 597
fax. 01/ 4722 - 583
e - mail: ivana.bassani@hrvatske-ceste.hr
 
REDNI BROJ NAZIV PRIJEDLOGA PROPISA, OPĆEG AKTA ILI DOKUMENTA ZA KOJI SE PROVODI SAVJETOVANJE OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA DRUGI PREDVIĐENI NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE TOČNO VRIJEME PROVEDENOG INTERNETSKOG SAVJETOVANJA
1. Nacrt "Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta"

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu "Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta"
putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Hrvatskih cesta d.o.o.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
 
Prosinac 2016. Listopad 2016.   24. 10. - 24. 11. 2016.
2. Nacrt "Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja"

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu "Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja"
putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću


Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Hrvatskih cesta d.o.o.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
 
Prosinac 2016. Listopad 2016.   24. 10. - 24. 11. 2016.