Informacije i obavijesti


12.01.2018
Hrvatske ceste d.o.o. donijele Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji Mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama
Hrvatske ceste d.o.o. donijele su Odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji Mosta kopno – Pelješac s pristupnim cestama.
Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, od pristigle tri ponude, odabrana je ona od Zajednice ponuditelja: China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants Co. Ltd., CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. i CCCC Second Harbour Engineering Co. Ltd. Ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a iznosi 2.081.608.270,72 kn (bez PDV-a) s rokom dovršetka radova od 36 mjeseci.
Rok mirovanja iznosi 15 dana.

Više >>
26.10.2017
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu zemljišta
Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, obavještavaju sve pravne odnosno fizičke osobe da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu zemljišta za izgradnju Nadcestarije Đakovo, na području k.o. Đakovo, u svrhu moguće kupoprodaje sa sljedećim karakteristikama:

• Građevinsko zemljište površine 4.500,00 do 5.000,00 m2,
• Građevinsko zemljište bez objekata s namjenom izgradnje poslovnog prostora.
  Više >>
03.04.2017
Poziv za iskaz interesa za davanje u zakup spremišnog prostora
Poziv za iskaz interesa za davanje u zakup spremišnog prostora za pohranu poslovne dokumentacije na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije Više >>
20.03.2017
Javni poziv na iskaz interesa
Radi osiguranja uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s državnih cesta, Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju javni poziv za iskaz interesa za preuzimanje poslova uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari
s državnih cesta Republike Hrvatske u razdoblju od 2 (dvije) godine.
  Više >>
13.03.2017
Poziv javnosti
Hrvatske ceste d.o.o. u sklopu pripreme projekta "Modernizacija i restrukturiranje Sektora cestovnog prijevoza (MARS)" koji će se provoditi uz potporu Svjetske banke te odgovarajući na zahtjeve okolišnih i društvenih politika i procedura Svjetske banke, objavljuje i poziva javnost na slanje komentara na dokument Projektnog zadatka za izradu Izvješća o okolišnoj i socijalnoj usklađenosti sustava upravljanja i poslovanja Provedbenih subjekata (HC, HAC, HAC ONC i ARZ) u sklopu projekta "Modernizacija i restrukturiranje Sektora cestovnog prijevoza (MARS)", na hrvatskom i engleskom jeziku. Dokument je objavljen 13. 3. 2017. te će javnosti biti dostupan 14 dana. Svoje komentare i prijedloge možete slati na e-mail adresu: ivana.bassani@hrvatske-ceste.hr ili poštanskim putem na adresu Vončinina 3, 10 000 Zagreb, zaključno do 27. 3. 2017. 
Dokument na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje, a na engleskom ovdje. Više >>
16.02.2017
Poziv za dostavu ponude
Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju poziv za dostavu ponude za uslugu dugoročnog kredita u iznosu od EUR 60.000.000,00 za potrebe financiranja projekata Hrvatskih cesta d.o.o. i podmirenje kreditnih obveza u 2017. godini.
Više >>
30.01.2017
Poziv na javni uvid i javnu raspravu
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 41/16, 30/09, 55/13 i 153/13), strateška karta buke i konfliktna karta buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 30. siječnja 2017. do 28. veljače 2017.
Javnu raspravu koordiniraju i provode Hrvatske ceste d.o.o.
Više >>
24.10.2016
Poziv javnosti
Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu “Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta”  te “Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja” putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
  Više >>
08.05.2016
Oglas o prikupljanju ponuda za kupnju poslovnog prostora u Zadru
Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju oglas o prikupljanju ponuda za kupnju poslovnog prostora u Zadru.  Više >>
21.03.2016
Javna prezentacija Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala
Danas, 21.03.2016. godine s početkom u 13:00 sati održana je javna prezentacija Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala. Prezentaciju su održale Hrvatske ceste d.o.o.
zajedno sa izrađivačem studije tvrtkom IGH.  
U nastavku možete pronaći prezentaciju Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala.
Više >>
16.03.2016
Poziv na javnu prezentaciju Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala
Ovim putem, Hrvatske ceste kao nositelj projekta pozivaju Vas na Javnu prezentaciju Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari - Bijela Uvala, koja će se održati u ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine, u hotelu Laguna Parentium u Poreču, s početkom u 13 sati.
 
Prezentaciju organizira izrađivač studije Institut IGH d.d. i nositelj projekta Hrvatske ceste d.o.o. Vrijednost navedene Studije iznosi 581.000,00 kuna, od čega 85% sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Više >>
19.01.2016
Poziv na prezentaciju
Pozivamo Vas na prezentaciju nove funkcionalnosti ponudbenog troškovnika Hrvatskih cesta d.o.o. – analize izračuna ponudbenih cijena, koja će se održati dana 26. siječnja 2016. godine s početkom u 11 sati u dvorani za sastanke Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, IV. kat. 

Više >>
04.12.2015
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dugotrajne financijske imovine
Dana 02.12.2015. Hrvatske ceste d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dugotrajne financijske imovine Više >>
06.11.2015
Javna prezentacija Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica
Danas, 06.11.2015. godine s početkom u 13:00 sati održana je javna prezentacija Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica. Prezentaciju su održale Hrvatske ceste d.o.o. zajedno sa izrađivačem studije tvrtkom IGH.  U nastavku možete pronaći prezentaciju Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica. Više >>
03.11.2015
Poziv na javnu prezentaciju Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica
Ovim putem, Hrvatske ceste d.o.o., kao nositelj projekta pozivaju Vas na javnu prezentaciju Studije opravdanosti zaobilaznice grada Vodica Više >>
15.07.2015
Javna prezentacija Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija RH
Danas, 15.07.2015. godine s početkom u 18:00 sati održana je javna prezentacija Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija RH u Dubrovniku. Prezentaciju su održale Hrvatske ceste d.o.o. zajedno sa izrađivačem studije Trenecon Cowi u konzorciju sa tvrtkom Fomterv te podizvoditeljima tvrtkom Dvokut Ecro iz Zagreba i tvrtkom Geoprojekt iz Splita.  U nastavku možete pronaći simulaciju izgleda mosta Pelješac. Više >>
10.07.2015
Poziv za javnu prezentaciju Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija RH
Ovim putem, Hrvatske ceste d.o.o., kao nositelj projekta pozivaju Vas na javnu prezentaciju Studije izvedivosti prometnog povezivanja razdvojenog teritorija RH Više >>
24.04.2015
Javni poziv za provedbu projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj
Javni poziv za dostavu Zahtjeva za sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj  (nerazvrstane i sve kategorije javnih cesta) Više >>
13.03.2015
Javni poziv na iskaz interesa
Javni poziv na iskaz interesa za uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s Državnih cesta Republike Hrvatske u razdoblju od 2 (dvije) godine. Više >>
17.02.2015
Završena nova cesta između Jelse i Poljica na Hvaru
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić te ministar turizma Darko Lorencin obišli su upravo završenu rekonstruiranu i dijelom novosagrađenu dionicu ceste D116 između Jelse i Poljica na otoku Hvaru Više >>
06.02.2015
Potpisan Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo i pristupnih cesta s potrebnim instalacijama
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je Uprava Hrvatskih cesta s Upravom tvrtke Viadukt d.d. potpisala Ugovor o izgradnji mosta kopno - otok Čiovo i pristupnih cesta s potrebnim instalacijama. Vrijednost ugovora iznosi 129.510.941,75 kuna (bez PDV-a), a rok za završetak radova je dvadeset mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao. Više >>
30.01.2015
Odluka o visini naknade, cijeni i načinu obračuna posebnih troškova na izdavanju upravnih i drugih akata
Hrvatske ceste d.o.o. utvrdile su visinu naknade, cijenu i način obračuna posebnih troškova na izdavanju upravnih i drugih akata temeljem odluke. Više >>
22.12.2014
Potpisan Ugovor za izradu studije izvedivosti povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske
U prostorijama Hrvatskih cesta potpisan je Ugovor za izradu studije izvedivosti povezivanja razdvojenog teritorija Republike Hrvatske. Više >>
21.11.2014
Obavijest o potpisu ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava
Hrvatske ceste d.o.o. potpisale su sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za izrade studija izvedivosti koji će se sufinancirati iz fondova Europske unije. Više >>
05.11.2014
Nova multimodalna platforma splitske aglomeracije SOLIN-STOBREČ-DUGI RAT-OMIŠ
04.11.2014. godine, u Splitu, predstavnici Hrvatskih cesta prezentirali su novu multimodalnu platformu splitske aglomeracije Solin – Stobreč – Dugi rat – Omiš. Projekt je usmjeren na uklanjanje uskih grla u cestovnom i trajektnom prometu, bolju povezanost između otoka i kopna, povećanje sigurnosti u prometu te smanjenju emisije stakleničkih plinova. Više >>
10.07.2014
Odluka o visini i načinu plaćanja troškova izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz i troškova kontrole osovinskog opterećenja
Visina i način plaćanja troškova izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz i troškova kontrole osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila utvrđeni su Odlukom.   Više >>
10.02.2014
Nastavak radova na državnoj cesti D512, Makarska - Ravča
Danas, 10.2.2014. godine, zbog potrebe izvođenja radova druge faze sanacije dijela ceste, uzrokovane odronom, državna cesta D512, Makarska - Ravča, bit će zatvorena za sav promet osim za potrebe gradilišta navedene dionice državne ceste. Više >>
17.12.2013
Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture na temelju članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08; 48/10; 74/11 i 80/13), donio je Odluku o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Više >>