• Welcome to the official website of Hrvatske ceste d.o.o.!
  • Welcome to the official website of Croatian roads!
  • Welcome to the official website of Croatian roads!
  • Welcome to the website of Croatian roads!
News
16.02.2017
Poziv za dostavu ponude
Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju poziv za dostavu ponude za uslugu dugoročnog kredita u iznosu od EUR 60.000.000,00 za potrebe financiranja projekata Hrvatskih cesta d.o.o. i podmirenje kreditnih obveza u 2017. godini.
More >>
30.01.2017
Poziv na javni uvid i javnu raspravu
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 41/16, 30/09, 55/13 i 153/13), strateška karta buke i konfliktna karta buke na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
Javni uvid i javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 30. siječnja 2017. do 28. veljače 2017.
Javnu raspravu koordiniraju i provode Hrvatske ceste d.o.o.
More >>
24.10.2016
Poziv javnosti
Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu “Pravilnika o postavljanju reklama na cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta”  te “Upute o postupanju pri izdavanju posebnih uvjeta građenja” putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
  More >>
08.05.2016
Oglas o prikupljanju ponuda za kupnju poslovnog prostora u Zadru
Hrvatske ceste d.o.o. objavljuju oglas o prikupljanju ponuda za kupnju poslovnog prostora u Zadru.  More >>
21.03.2016
Javna prezentacija Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala
Danas, 21.03.2016. godine s početkom u 13:00 sati održana je javna prezentacija Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča: dionica Vrvari-Bijela Uvala. Prezentaciju su održale Hrvatske ceste d.o.o.
zajedno sa izrađivačem studije tvrtkom IGH.  
U nastavku možete pronaći prezentaciju Studije izvodivosti Južne zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari-Bijela Uvala.
More >>
More news